Ανιχνευτές και αισθητήρες σε συστήματα συναγερμού

Posted by smarteck 17/07/2018 0 Comment(s)

Ανιχνευτές και αισθητήρες σε συστήματα συναγερμού

 

Σε ένα σύστημα συναγερμού οι ανιχνευτές και οι αισθητήρες είναι οι συσκευές που στέλνουν το σήμα στο πίνακα συναγερμού, ο οποίος με τη σειρά του αφού λάβει τα σήματα, καταγράφει τα συμβάντα και ανάλογα με το πώς είναι προγραμματισμένος, ενεργοποιεί τις εξόδους συναγερμού. Τα σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού διαθέτουν ποικιλία ανιχνευτών και αισθητήρων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου, προσφέροντας νέες καινοτομίες στο χώρο της ασφάλειας και εξαιρετική προστασία.

Αρχικά οι αισθητήρες μπορεί να είναι είτε ενσύρματοι είτε ασύρματοι. Οι βασικότερες κατηγορίες αισθητήρων είναι οι μαγνητικές επαφές που τοποθετούνται σε παράθυρα και πόρτες για την ενεργοποίηση του συναγερμού όταν κάποιος παραβιάσει το σημείο το οποίο είναι τοποθετημένοι, οι αισθητήρες κραδασμών που ειδοποιούν τη κεντρική μονάδα όταν αντιληφθούν κραδασμούς και οι αισθητήρες θραύσης τζαμιών/κρυστάλλων. Αντίστοιχα όσο αφορά τους ανιχνευτές, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους ανιχνευτές με τεχνολογία PIR (παθητικό υπέρυθρο) που ανιχνεύουν την θερμοκρασία του σώματος, τους ανιχνευτές που διαθέτουν τεχνολογία μικροκυμάτων και τους ανιχνευτές που εκπέμπουν δέσμες. Επιπλέον στην οικογένεια των ανιχνευτών θα συναντήσουμε και ανιχνευτές καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανιχνευτές ιονισμού, ανιχνευτές για την ανίχνευση διαρροής επικίνδυνων εύφλεκτων αερίων, ακόμα και για διαρροή νερού σε περίπτωση που σπάσει κάποιος σωλήνας στο εσωτερικό μιας οικίας. Παρακάτω θα συναντήσουμε ορισμένους ανιχνευτές-αισθητήρες τους οποίους μπορούμε να τους συνδυάσουμε σε ένα σύστημα συναγερμού για την προφύλαξή μας από τυχόν κινδύνους και πάνω από όλα την ασφάλεια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου μας.

Παθητικοί ανιχνευτές υπέρυθρων (PIR)

Οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές είναι κατασκευασμένοι ώστε να δέχονται σήματα και να ανιχνεύουν την θερμοκρασία-υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε αντικείμενο (εικόνα 1). Ουσιαστικά, δεν μετρούν την ποσότητα της υπέρυθρης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, αλλά τις μεταβολές της. Δηλαδή, εντοπίζουν µια υπέρυθρη εικόνα, ανιχνεύοντας την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ της εικόνας και του ψυχρότερου περιβάλλοντος (εικόνα 2). Όταν η εκπεμπόμενη ακτινοβολία υπερβεί κάποια προκαθορισμένη τιμή, τότε ο θερμικός αισθητήρας παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα, που αποστέλλεται σε ένα ενσωματωμένο επεξεργαστή για αξιολόγηση και πιθανή ενεργοποίηση του συναγερμού. Αυτοί οι τύποι ανιχνευτών, μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχους, οροφές και είναι αρκετά αξιόπιστοι αφού δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ούτε από άλλους ανιχνευτές παρόμοιου τύπου, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Επιπλέον απορρίπτουν σήματα που δεν προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς, προγραμματίζονται κατάλληλα ώστε να μην ενεργοποιήσουν συναγερμό όταν περάσει ένα κατοικίδιο (pet immunity) και ανάλογα με το μοντέλο διαθέτουν προστασία του αισθητήρα από νερό η σκόνη, προστασία σε περίπτωση αφαίρεσης του καλύμματος τους, κ.ά. Τέλος υπάρχουν και άλλου τύπου ανιχνευτές για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως ο ανιχνευτής κουρτίνας, του οποίου οι δέσμες καλύπτουν ένα χώρο σαν μια αόρατη κουρτίνα και είναι κατάλληλος για την κάλυψη οριζοντίου ή κατακόρυφου επιπέδου και ο ανιχνευτής οροφής για την κάλυψη 3600.

Μαγνητικές επαφές

Οι μαγνητικές επαφές είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε πόρτες και παράθυρα και η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα αισθητήρα και ένα μαγνήτη. Ο αισθητήρας τοποθετείται στο κάσωµα της πόρτας ή του παραθύρου, ενώ η μαγνητική επαφή τοποθετείται πάνω στην πόρτα ή πάνω στο παράθυρο (εικόνα 3). Αυτό δημιουργεί ένα κύκλωμα το οποίο, όταν παραβιαστεί( με το άνοιγμα μιας πόρτας η ενός παραθύρου, τότε στέλνει σήμα στη κεντρική μονάδα συναγερμού, η οποία (κεντρική μονάδα) και αντιλαμβάνεται τη παραβίαση της εκάστοτε ζώνης και ενεργοποιεί το συναγερμό. Υπάρχουν διάφορα είδη μαγνητικών επαφών, όπως οι βαρέως τύπου και αυτές που προορίζονται για συνηθισμένη χρήση (εικόνα 4), οι οποίες τοποθετούνται ανάλογα με την επιφάνεια και το κενό μεταξύ της πόρτας και του κουφώματος. Επίσης υπάρχουν μαγνητικές επαφές με καπάκι, που είναι κατάλληλες για κάθε είδους κουφώματα, χωνευτές που σφηνώνουν ανάμεσα στη πόρτα και στο κούφωμα και πολύ μικρές, οι οποίες είναι κατάλληλες για κουφώματα από αλουμίνιο. Οι μαγνητικές επαφές παρέχουν αξιόπιστη λειτουργία, τοποθετούνται εύκολα και δεν απαιτούν κάποιου είδους τροφοδοσία, ωστόσο παρατηρείται σταδιακή εξασθένηση του μαγνητικού τους πεδίου όταν συνδεθούν με μεταλλικές πόρτες.

Ανιχνευτές δέσμης 

Οι ανιχνευτές δέσμης (εικόνα 5) ή αλλιώς φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές εκπέμπουν δέσμες υπέρυθρου φωτός που δεν διακρίνει το ανθρώπινο μάτι, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα αόρατο νήμα το οποίο περιφράσσει τον επιτηρούμενο χώρο. Η εμβέλεια της δέσμης τους μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 300 μέτρα (ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο κάθε κατασκευαστή) και μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και σε στύλους, δημιουργώντας ένα αόρατο φράκτη (εικόνα 6). Σε περίπτωση παραβίασης της αόρατης δέσμης, αποστέλλεται ένα σήμα στο πίνακα συναγερμού που με τη σειρά του ενεργοποιεί το συναγερμό. Αυτού του είδους οι ανιχνευτές διατίθενται σε ζεύγη από 2, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν το ύψος περίπου των 50 εκατοστών και ζεύγη από 8 που καλύπτουν 2 μέτρα ύψος. Η ενσωμάτωση του επεξεργαστή στο εσωτερικό κάθε ανιχνευτή, επιτρέπει τη καλύτερη επεξεργασία σημάτων, τη παραμετροποίηση της ευαισθησίας και τη μείωση λανθασμένων συναγερμών.

Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων

Αυτού του τύπου οι ανιχνευτές τοποθετούνται κοντά στα παράθυρα, ακόμα και πάνω, για την ανίχνευση κραδασμών η θραύσης κρυστάλλων (εικόνα 7). Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστή για την ακρόαση συγκεκριμένων συχνοτήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια θραύσης του γυαλιού και είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε λείες επιφάνειες κρυστάλλου, γυαλιού πολλαπλών στρώσεων κ.ά.

Ανιχνευτές μικροκυμάτων και υπερήχων 

Οι ανιχνευτές μικροκυμάτων βασίζουν τη λειτουργία τους στη μετάδοση μικροκυμάτων και είναι κατάλληλοι για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (εικόνα 8). Οι ανιχνευτές σαρώνουν μια προκαθορισμένη περιοχή με ένα ηλεκτρικό πεδίο και όταν ανιχνεύσουν μία κίνηση, ενεργοποιούν συναγερμό. Αυτού του τύπου οι ανιχνευτές δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας, ωστόσο λόγω των υψηλών συχνοτήτων που μεταδίδουν μπορεί να ανιχνεύσουν κινήσεις που έγιναν εκτός της προστατευόμενης περιοχής και να δώσουν λάθος συναγερμό. Οι ανιχνευτές υπερήχων (εικόνα 9) είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τους ενεργούς και τους παθητικούς. Οι ανιχνευτές αντιλαμβάνονται τις εναλλαγές των συχνοτήτων και μπορούν να συνδυαστούν και με ανιχνευτές υπερύθρων για να αυξήσουν τις πιθανότητες εντοπισμού ύποπτων κινήσεων.

Άλλες κατηγορίες ανιχνευτών

Εκτός από τους βασικούς ανιχνευτές που συναντήσαμε παραπάνω, υπάρχουν και ανιχνευτές που τοποθετούνται σε άλλου είδους εφαρμογές και η λειτουργία ανίχνευσής τους διαφέρει κατά πολύ. Αυτού του τύπου ανιχνευτές μπορεί να είναι, ανιχνευτές ηλεκτρικού πεδίου, οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί όταν τοποθετούνται σε φράκτες, οι ανιχνευτές χωρητικότητας, που λειτουργούν ελέγχοντας τη χωρητικότητα των πεδίων και οι ανιχνευτές πίεσης που λειτουργούν σαν ανοιχτοί διακόπτες, οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν δεχτούν πίεση σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Στη σύγχρονη εποχή, η τοποθέτηση ενός ασύρματου ή ενσύρματου συστήματος συναγερμού, υπόσχεται να αφήσει ικανοποιημένο ακόμα και τον πιο απαιτητικό χρήστη, αφού η πληθώρα περιφερειακών συσκευών, εφαρμόζει άψογα σε κάθε τύπο εγκατάστασης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

 

  • Click to enlarge image 1.jpg
  • Click to enlarge image 2.jpg
  • Click to enlarge image 3.jpg
  • Click to enlarge image 4.jpg
  • Click to enlarge image 5.jpg
  • Click to enlarge image 6.jpg
  • Click to enlarge image 7.jpg
  • Click to enlarge image 8.jpg
  • Click to enlarge image 9.jpg

Leave a Comment