Πόσες ώρες καταγραφής μπορεί να δεχθεί μία κάρτα μνήμης microSD;

Posted by smarteck 03/07/2019 0 Comment(s)

Πόσες ώρες καταγραφής μπορεί να δεχθεί μία κάρτα μνήμης microSD;

 

Η κάμερά σας θα καταγράφει ταυτόχρονα βίντεο με τυπική και υψηλή ευκρίνεια. 
Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για κατά προσέγγιση χρόνο εγγραφής 
ανάλογα με το μέγεθος της κάρτας μνήμης microSD. 

Σημείωση: Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει λειτουργία επανειλημμένης εγγραφής.
Όταν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, θα αντικατασταθεί αυτόματα από το παλιότερο βίντεο. 
Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Leave a Comment